Xe đã qua sử dụng

+ Dự toán chi phí

Bảng tính trả góp

Dự toán chi phí